Për herë të parë në Kosovë dhe Rajon……..

Stimulimi i Përsëritur Transkranial Magnetik (rTMS)
Metoda më bashkëkohore për trajtimin e një numri të konsiderueshëm të çrregullimeve psikiatrike siç janë: 
– Çrregullimet afektive, bipolaritet dhe depresion, 
– Çrregullimet neurotike, 
– Çrregullimet obsesive kompulsive, 
– Çrregullimet me abuzim të drogave dhe adiksion në përgjithësi, sindromat halucinatore, 
– Çregullimet kufitare dhe personalitetit 
– Çrregullimet e ngrënjes (anoreksi dhe bulimi). 
Si dhe rezultate të mira ka dhënë edhe në autizëm dhe ADHD. 
Këto metoda zbatueshmëri kanë gjetur dhe në sëmundje neurologjike siç është migrena, neuropatitë, rehabilitim post ICV etj
Dr. BUJAR BERISHA – Poliklinika Rezonanca

+383 38 243 801

Categories : Rezonanca