Rezonanca me paisjet më bashkohore……….

Rezonanca me paisjet më bashkohore Rentgen Digjital Siemens Axiom si dhe Ortopan Instrumentarium me cilësinë më të lartë në regjion!

Categories : Rezonanca