Radiologji

Radiologji

11a

MRI Philips

RM e trurit
RM e orbitave
RM e vert.cervikale
RM e vert.Torakale
RM e vert.Lumbale
RM e Toraxit
RM e abdomenit te siperm
RM e abdomenit te poshtem
RM e pelvikut
RM e nje regjioni te ekstremiteteve
RM angio

33aa

CT Toshiba

TK e kokes –TKT
TK e shtylles korrizore pjesa cervikale
TK e shtylles kurrizore pjesa torakale
TK e shtylles kurrizore pjesa lumbale
TK e Toraxit
TK e abdomenit te siperme
Tk e abdomenit te poshtem
TK e nje regjioni te ekstermiteteve
TK e HPN
TK e Orbitave
TK e mandibulles
TK urografi
Anestezion
CT- mundesit : 3D, SSD, MPR
Dergimi I imazheve te CT ne email
Perpunimi I imazheve ne CD
Kopja e filmave te CT

44aa

PET-CT 16 Slice Siemens

Rad-Fluoro Room

Konsultimi dhe egzaminimi përfshine evaulimin neuro-muskul-skeletal, testet speciale dhe tretmanin (trajtimin)fillestar .
Tretmani (trajtimi) në ditët në vazhdim
Rehabilitimi i kokes, qafes dhe shpines
Dhembjet e pjeses së poshtme të shpines
Ishiasit
Hernise së diskut
Dhembjet e qafes, që perhapen përgjat dorës
Whiplash
Perdredhjet/Tendosjet
Problemet para dhe pas
Operacioneve në shpine
Problemet e ndryshme degjenerative
Artritet
Rehabilitimi i supit
Perdredhjet/Tendosjet
Dislokimet/Subluksacionet
Reh.e këllëfit rotatorë
Impigjment
Bursitet
Tendinitet
Reh. pas lendimeve sportive
Problemet reumatike degjenerative të nyjes
Shqyrjet e labrumit
Artritet
Rehabilitimi i brrylit dhe shuplakës
Perdredhjet/Tendosjet
Tendinitet (Brryli i Golferit, Brryli i Teniserit)
Sindroma e Tunelit Karpal
Dislokimet
Reha. Post-operativ
Rehabilitimi i kërdhokulles
Reh. pas zëvendësimit total të kërdhokulles
Problemet reumatike degjenerative të nyjes
Perdredhjet/Tendosjet
Tendinitet
Rehabilitimi i gjurit
Shqyrjet e meniskusit (pas reparimit kirurgjik)
Këputjet e ligamenti kruciat anterior (pas riparimit kirurgjik)
Sindroma patello-femorale
Reh. pas zëvendsimet totale të nyjes
Edemat
Frakturat
Trajnimi i ecjes para dhe pas operacionit
Problemet reumatike degjenerative
Artritet
Rehabilitimi i shputes
Perdredhjet
Fasciti Plantar
Lënsimet Sportive
Trajnimi i ecjes
Edemat
Tendinitet
Trajtimin dhe Rehabilitimin
Tortikolisit
Hemiplegjisë
Parezes së nervit Facial
Pleksusit Brachial
Osteoartritet
Kontrakturat
Amputimet
Lëndimet e nervave

Mammography

Ultrasound

Doktor

Prof. Dr. Serbeze Kabashi
Dr. spec. Berat Elshani
Dr. Spec. Agron Arifi
Prof. dr. Arian R. Idrizaj
Dr. spec. Arben Dhima
Dr. spec. Idriz Gërqari

All rights reserved