Në Poliklinikën Rezonanca kryhen këto shërbime stomatologjike…..

Në Poliklinikën Rezonanca kryhen këto shërbime stomatologjike:
Radiografia panoramike digjitale
Radiografia retroalveolare digjitale
Shërimet e dhëmbëve
Mbushjet estetike
Nxjerrja e dhëmbëve
Implantologji dhe kirurgji orale
Pastrimi profesional dhe të gjitha shërbimet tjera parodontologjike
Flourizimi i dhëmbëve dhe të gjitha sherbimet tjera të stomatologjisë së fëmijëve
Punimet protetikore fikse
– Metal Porcelan
– Zirconium
– E-max
Punimet protetikore mobile
Zbardhimi profesional i dhëmbëve me remineralizim pa dëmtim të strukturës së dhëmbit

Dr. Egin Hoxha – Doktor i Stomatologjisë
Dr. Vlora Hysenaj-Cakolli – Specialiste e Parodontologjisë dhe Mjekësisë orale
Dr. Dardane Basha-Domi – Specialiste e Pedodoncisë dhe Stomatologjisë preventive

Categories : Rezonanca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *