REZONANCA me CT të…..

REZONANCA me CT të modelit më të ri Toshiba 128 Shtresore “low dose radiation”, tre herë me pak rrezatim se shumica e CT-ve në Kosovë. CT Koronarografi, AngioCT, CTAngiografi të ekstremiteve me çmimet më të lira në rajon!

Categories : Rezonanca