REZONANCA gjithmonë e para!

REZONANCA gjithmonë e para!

Për herë të parë në Kosovë!
Stimulimi i Përsëritur Transkranial Magnetik (rTMS)
Metoda më bashkohore në botë për trajtimin e një numri të konsiderueshëm të çrregullimeve psikiatrike siç janë: Çrregullimet afektive, bipolaritet dhe depresion, çrregullimet neurotike, çrregullimet obsesive kompulsive, çrregullimet me abuzim të drogave, sindromat halucinatore si dhe rezultate të mira ka dhëne edhe ne çregullimet kufitare, autizëm dhe ADHD. Këto metoda, zbatueshmëri kanë gjetur dhe në sëmundje neurologjike siç është migrena, neuropatitë, rehabilitim post ICV etj

Categories : Rezonanca