Në Poliklinikën “REZONANCA” në lagjen Pejton bëhen punimet protetikore……

Në Poliklinikën “REZONANCA” në lagjen Pejton bëhen punimet protetikore pranë Stomatologjisë duke përfshirë punimet nga protezat mobile me akrillat dhe të silikonit deri tek punimet fikse prej metal porcelanit, zirkon porcelan, full zirkon, E-Max dhe Veeners.
Punimet bëhen në laboratorin tonë “Dental LAB” ne objektin e Kolegjit “REZONANCA”

Përpos punimeve protetikore kryhen mbushjet e dhëmbëve vendosja e gurëve zbukurues, zbardhimin e dhëmbëve, nxerja e dhëmbëve dhe të gjitha shërbimet tjera Stomatologjike .

Orari i punës është nga ora 08:00 deri në 20:00

Dr.spec. Vlora Cakolli
Dr.spec. Bajram Koqinaj
Dr. Egin Hoxha

+383 44 129 658
+383 49 129 658
+383 38 243 801
+383 38 243 802

Categories : Rezonanca